torsdag den 28. juni 2018

Dryanders skoler

I stort og små er der overalt i Haderslev og Sønderjylland tegn på landsdelens turbulente og omskiftelige historie. Tag nu Dryanders skoler i Haderslev og omegn.

Den rige og kontrastfyldte kulturarv er et markant og konstant krydderi på hverdagen, et krydderi, der godt nok ikke er færten af i Horsens, hvor jeg kommer fra.

Efter 1864 blev Sønderjylland jo en del af Preussen, som så senere samlede Tyskland til et hele. Fra Berlin udstak man retningslinjer om mangt og meget i Haderslev Kreds. Her skal det handle om skolebyggeri. 

Den preussiske skolelovgivning fra 1895 og frem satte for alvor skik på skolebyggeriet i det tyske rige. Ned til mindste detalje beskrev kvalitetskravene, hvordan en skole skulle bygges og indrettes. Og det var kvalitet, man satsede på - fra yderst til inderst. 

Gottfried Ernst Hermann von Dryander
1876-1951


På Haderslevegnen fik beslutningerne i Berlin stor betydning og resulterede i en voldsom byggeaktivitet på skoleområdet. 

Det skyldtes i høj grad en enkelt mands engagement og virke, nemlig landråd Dryander, der sad fra 1908 til 1913 i Haderslev Kreds.

Der blev bygget over 40 skoler i den forholdsvis korte periode, Dryander stod ved roret, og det er skoler, man for en stor dels vedkommende stadig kan se.

Aarø Skole er opført i 1909. Skolen var i brug til 1982 og 
fungerer i dag som fælleshus for øen i Lillebælt.
Foto fra 1930´erne


Om denne mand og hans skoler har Helge C. Jacobsen forfattet en såkaldt registrant, hvor man kan læse om Dryander og se fotos af samtlige skoler.

Skolerne er tegnet og opført af forskellige "danske" og "tyske" arkitekter og håndværkere. Fælles for dem alle er en sikker sans for godt håndværk og indbygget, langtidsholdbar kvalitet.

Det er en værdifuld og interessant bog, som mens tid endnu er, dokumenterer disse karakteristiske bygningers betydning for den sønderjyske kulturarv.

Det er også en tankevækkende bog. For hold da op, hvor preusserne lagde vægt på central styring og  kvalitet i offentligt byggeri. Der er sket noget siden. I hvert fald, hvad det sidste angår.

Vedsted Skole er opført 1912 og fungerede som skole til 2009.
Er nu fælleshus for landsbyen.


Efter Genforeningen var Dryanders skoler lige til at flytte ind i for det danske skolevæsen. Det fungerede fint i årtier, indtil moderne krav om faglokaler og bølgen af nye centralskoler vandt frem.

Mange af Dryanders skoler står endnu og anvendes i dag til beboelse eller erhverv. Ikke alle i god stand og nogle også revet ned. 

Forbåbentlig kan Jacobsens fine, lille bog - der kun koster 100 kroner - medvirke til, at disse skoler bevares for eftertiden. De fortjener det.

Helge C. Jacobsen: Dryanders skoler, udgivet af Historisk Arkiv for Haderslev Kommune i samarbejde med  Sønderjysk Skolemuseum og By & Land. i 2018.Ingen kommentarer:

Send en kommentar